مطالب توسط testnegar

مزایا و معایب روش های مختلف سختی سنجی

انتخاب روش سختی سنجی به سهولت کار و دقت مورد نظر بستگی دارد. به عنوان مثال به علت بزرگی سطح اثر، فقط نمونه های ضخیم با روش برينل ازمایش می شوند. بزرگی سطح اثر وقتی مزیت است که ماده همگن نباشد. لازم نیست که سطح نمونه در روش برینل به صافی سطوح مورد نیاز در […]