آنالیز و تست TEM

میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM وسیله ای قدرتمند برای تعیین مورفولوژی، ساختار مواد و اندازه ذرات است. این سری میکروسکوپ‌ها به منظور بررسی ساختار کریستال ها، تقارن، جهت‌گیری و نقص های به کار گرفته می شوند.

320,000 تومان

30,000 تومان

40,000 تومان

90,000 تومان

610,000 تومان

50,000 تومان

50,000 تومان

این تست و آنالیز به وسیله ی میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM انجام می شود. میکروسکوپ الکترونی عبوری یا TEM وسیله ای قدرتمند برای تعیین مورفولوژی، ساختار مواد و اندازه ذرات است. این سری میکروسکوپ‌ها به منظور بررسی ساختار کریستال ها، تقارن، جهت‌گیری و نقص های به کار گرفته می شوند. به منظور رفع محدودیت موجود در قدرت تفکیک میکروسکوپ های نوری، در میکروسکوپ الکترونی عبوری   TEM از پرتوهای الکترونی استفاده می‌شود. در میکروسکوپ الکترونی عبوری یک پرتو الکترونی از سطح نمونه ی بسیار نازک عبور داده می‌شود و که این امر موجب کاهش انرژی پرتو می‌شود. پرتو الکترونی عبور کرده از نمونه، با توزیع انرژی خاصی که مختص به همان ماده است با بزرگنمایی بسیار بالا روی یک صفحه فلوئورسنس ظاهر می‌شود و یا توسط یک کامپیوتر دریافت و تحلیل می شود. به کمک این داده ها و تصاویر حاصله اطلاعات مورد نظر از ساختار ماده بدست می آید.

از جمله مهمترین کاربردهای تست و آنالیز TEM با میکروسکوپ الکترونی عبوری، مشاهده مستقیم ریز ساختارمواد در ابعاد اتمی می باشد. با توجه به نوع اطلاعات مورد نیاز انتخاب روش تصویربرداری، روش آنالیز، بزرگنمایی و پارامترهای بهینه از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور مثال بزرگنمایی پایین با توجه به حضور تعداد بالایی از ذرات در تصویر امکان مطالعه توزیع ذرات را به دست می دهد؛ حال آنکه در بزرگنمایی بالا تعداد محدودی از ذرات قابل مشاهده است و ازین تصاویر به منظور تعیین جهت گیری صفحات و ساختار نمونه استفاده می شود. هرچند که رسیدن به بزرگنمایی بالا مستلزم اعمال جریان الکترونی بالا بوده که موجب آسیب دیدن ساختار نمونه و ناپایداری در تصویر می گردد.

این دسته از میکروسکوپ ها مزایای متعددی نسبت به دیگر انواع دارند. رزولوشن یا قدرت تفکیک عالی در کنار بزرگنمایی بسیار بالا از مهمترین مزایای میکروسکوپ های الکترونی عبوری می باشد که با توجه به طول موج کوتاه تر پرتوی الکترونی نسبت به پرتوی نوری میسر شده است. قدرت تفکیک در این سری از میکروسکوپ ها در حدود 1 تا 0.1 نانو متر می باشد. این در حالیست که قدرت تفکیک میکروسکوپ های نوری در حالت ایده آل 200 نانو متر است. قدرت تفکیک در تست و آنالیز TEM ارتباط مستقیمی با ولتاژ شتاب دهنده الکترون دارد. همچنین تصاویر بدست آمده توسط TEM می توانند دارای بزرگنمایی هایی تا حدود 1.500.000 برابری باشند. این بزرگنمایی و قدرت تفکیک بالا موجب شده تا انجام بررسی های بلورشناسی اجزا بسیار ریز و مطالعه عیوب بلوری امکان پذیر باشد. علاوه بر این با بررسی اشعه ایکس ساطع شده از نمونه می توان اجزا و فازهای موجود در نمونه را از نظر شیمیایی آنالیز نمود. آنالیز عنصری اجزایی به کوچکی 30 نانومتر به کمک این میکروسکوپ امکان پذیر است. همچنین وضوح تصاویر بدست آمده توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری هزار برابر بیش از میکروسکوپ نوری می باشد. امکان مشاهده اجسام در ابعاد چند آنگسترومی نیز به کمک TEM وجود دارد. همین امر موجب کاربرد آن در عرصه های تحقیقاتی در علوم پزشکی، زیستی و موادی شده است.