آزمون امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)

تست امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) یکی از معتبرترین روش های بررسی مقاومت به خوردگی مواد می باشد. با استفاده از این روش می توانید در کمترین زمان ممکن داده هایی معتبر در حوزه ی مقاومت به خوردگی دریافت کنید.

90,000 تومان

تست و آزمون طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) یک روش کمی و به خوبی تثبیت شده برای ارزیابی سریع عملکرد ضد خوردگی پوشش های محافظ است. در مدت زمان کوتاه تست، اندازه گیری EIS داده های موثری را ارائه می دهد و پیش بینی عملکرد بلند مدت پوشش ها را امکان پذیر می کند. نتیجه EIS، امپدانس سیستم الکتروشیمیایی به عنوان تابعی از فرکانس است.

EIS یک روش آزمایش همه کاره است و بسته به عملکرد پوشش های آزمایش شده، می تواند در شرایط مختلف انجام شود.

راه اندازی آزمایشی
یک سلول اندازه گیری بر روی پانل روکش شده (الکترود کار) قرار می گیرد، که با محلول NaCl 3،5٪ پر می شود. الکترود گرافیتی به عنوان الکترود شمارنده، و یک سلول استاندارد Ag / AgCl به عنوان الکترود مرجع استفاده می شود. اندازه گیری ها با استفاده از ولتاژ سینوسی دامنه 50 میلی ولت با فرکانس وسیع از 100 کیلوهرتز تا 10 مگاهرتز انجام می شوند.

تفسیر اطلاعات
داده های طیف سنجی مقاومت به عنوان یک مدار معادل مدل می شود.

از مدل سازی مدار معادل، سه پارامتر مهم به دست می آید: مقاومت در برابر پوشش، جذب آب و میزان خوردگی.